PRIVAT BENYTTELSE AF MENIGHEDSSAL MM.

BESTEMMELSER FOR

PRIVAT BENYTTELSE AF SCT. PAULS KIRKES

MENIGHEDSLOKALER OG ØVRIGE FACILITETER

UDEN FOR KIRKETIDEN

 

Lokalerne med tilhørende inventar kan vederlagsfrit benyttes af sognets medlemmer til afholdelse af arrangementer i kirkeligt regi, såsom foredrag, studiekredse, kirkeligt relateret foreningsarbejde osv.

 

På samme vilkår stilles alle lokaliteter (også haven) samt inventar til rådighed for private arrangementer i forbindelse med kirkelige handlinger, f.eks. dåb, firmelse, bryllup, begravelse etc.

 

Oprydning, rengøring mv. påhviler i alle tilfælde arrangøren af det respektive arrangement.

Lokalerne afleveres i rengjort og sømmelig stand. Borde og stole anbringes i overensstemmelse med særskilt oversigt.

 

Erstatning for eventuelle skader på bygning og/eller inventar fastsættes af menighedsrådet og udredes af arrangøren.

 

Godkendelse af arrangementet søges i hvert enkelt tilfælde, i god tid forinden, hos sognepræst og menighedsråd i forening.

 

Praktiske detaljer aftales, ligeledes i god tid forinden, med ejendommens vicevært eller i dennes fravær med en repræsentant for menighedsrådet.

 

Således vedtaget på forvaltningsrådsmødet, den 28. november 2013

 

                 

 

                   Piotr Rypulak                                              Hans Martens

                     sognepræst                                                   formand

 

Reservation:

http://www.supersaas.dk/schedule/Sctpaulskirke/lokaler

 

 

EFTER OPRYDNING: