GULDKORN OM DIT OG DAT

SPÆNDENDE ARTIKEL OM DE FØRSTE KRISTNE MENIGHEDER

KLIK OG LÆS

 

https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/de-f%C3%B8rste-kristne-menigheder

GUDS KÆRLIGHED ER FØRST

 

Guds kærlighed er absolut uforbeholden, den stiller ingen betingelser. Hans kærlighed er ikke afhængig af omstændighederne. Den er evig. Der findes intet i dig, som kan hindre ham i at elske og fuldstændig acceptere dig. Hans ja, når dit væsens dybeste grund.

Guds kærlighed er en skabende kærlighed. Han elsker dig ikke, fordi du er til. Du er til, fordi han elsker dig. Det er en indre modsigelse at spekulere på, om Gud elsker dig. I det hele taget skulle du ikke kunne undre dig over noget, hvis han ikke elskede dig, for så ville du ikke eksistere.

Hans kærlighed er altid først, og af den kommer du. Dit væsens dybeste grund er hans kærlighed til dig.

At du er skabt af Gud betyder, at du fremspringer af hans kærligheds kilde. Fra evighed har Gud netop villet dig, og hans længsel efter dig blev så stærk, at du en dag blev til.

Der findes et eventyr om en hane, der troede, at dens galen fik solen til at stå op. Den bildte sig ind, at hvis den en dag skulle glemme at gale, ville solen blive stående under horisonten.

Der er mennesker, som bilder sig ind, at de ved at gøre gode gerninger og fromme øvelser lokker Guds kærlighed frem. Men ligesom det er de første solstråler, der får hanen til at gale, så er det Guds kærlighed, som giver mennesket liv.

 

Wilfrid Stinissen

 

o-o-o-o-o-o-o

RETFÆRDIGGØRELSE

Hvad og hvordan?

 

Klik og læs, hvad pastor Daniel Nørgaard har at fortælle ...

 

http://www.religion.dk/spoerg-om-religion/hvor-henter-katolikkerne-deres-frelsessyn

 

 

o-o-o-o-o-o-o

 

Dagligdagens ti bud

 

  1. Kun i dag vil jeg forsøge at leve i nuet uden at løse alle mit livs problemer på én gang.

  2. Kun i dag vil jeg være yderst opmærksom på min væremåde: Jeg vil klæde mig beskedent og ikke hæve stemmen. Jeg vil være høflig og ikke kritisere nogen. Jeg vil ikke prøve på at forbedre eller opdrage på nogen ud over mig selv.

  3. Kun i dag vil jeg være lykkelig i visheden om, at jeg er skabt for at være lykkelig, ikke kun i den næste verden, men også i denne.

  4. Kun i dag vil jeg tilpasse mig omstændighederne uden at kræve at omstændighederne alle sammen tilpasser sig mine ønsker.

  5. Kun i dag vil jeg hellige ti minutter af min tid til at læse noget godt, idet jeg husker på, at ligesom føden er nødvendig for kroppen, således er stilhed og lytten nødvendige for sjælens liv.

  6. Kun i dag vil jeg gøre en god gerning uden at sige det til nogen.

  7. Kun i dag vil jeg gøre mindst én ting, som jeg ikke har lyst til, og hvis det er ubehageligt for mig, gør jeg det sådan, at ingen lægger mærke til det.

  8. Kun i dag vil jeg have et dagsprogram; måske opfylder jeg det ikke til punkt og prikke, men jeg har det. Og jeg vil vogte mig for to plager: travlhed og ubeslutsomhed.

  9. Kun i dag vil jeg – uanset at det modsatte kan synes at være tilfældet – fuldt og fast tro på, at Guds gode forsyn drager omsorg for mig, som om der ikke var andre på jorden.

  10. Kun i dag vil jeg ikke frygte noget. Særligt vil jeg ikke være bange for at nyde det, som er smukt, og at tro på godheden.

I tolv timer kan jeg godt overkomme at gøre det, som ville få mig til at tabe modet, hvis jeg mente, jeg skulle gøre det hele livet.

Johannes XXIII